AMAÇ

Fosil yakıtların kullanımı ile enerji üretiminin yarattığı olumsuz etkiler, ülkelerin temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmesi ve teşvik etmesinin gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu projenin amacı günümüzde her geçen gün daha da önem kazanan enerji kaynaklarının bilinçli ve etkili kullanımı ile enerji-çevre konusunda öğrencilerin bilgi ve deneyim sahibi olmalarını sağlamaktır