HEDEF KİTLE

Öncelikle almış oldukları eğitim imkânları açısından akranlarına göre dezavantajlı durumda olan fakat buna rağmen akademik olarak başarılı olmuş 7. Sınıftan 8. sınıfa geçen 32 (16 kız-16 erkek)  öğrenci ile 8 tane Fen Bilimleri Öğretmeni olmak üzere toplam 40 kişi hedef kitle olarak seçilecektir